fbpx

Activage AB värnar om den personliga integriteten

Det är viktigt för oss att vi hanterar din information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt samt att vi följer aktuell lagstiftning. Inom Activage har vi därför tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. Du kan vara trygg med att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt samt att vi förhindrar obehörigt tillträde till och obehörig användning av personuppgifter. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Kontaktuppgifter

Du når oss på telefon 08-684 244 20 eller via mail på info@activage.com

Personuppgiftsansvarig

Vid frågor kring vår hantering av personuppgifter, kontakta Kristoffer Sjöberg som är personuppgiftsansvarig på Activage AB på telefon 070-421 51 58 eller email kristoffer.sjoberg@activage.com.

Vilka uppgifter behandlar vi och varför

För dig som har en kontakt med oss
När du kontaktar oss eller anmäler intresse för vår verksamhet behöver vi behandla dina uppgifter. De personuppgifter vi framför allt behandlar är uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress, Syftet är att kunna besvara de frågor du har och kunna förse dig med information i form av samtal, brev, e-postutskick eller sms. Vi använder personuppgifter för att analysera och förstå marknadstrender för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

För dig som söker en ledig tjänst

För att kunna behandla din ansökan och eventuellt göra dig aktuell för framtida jobbmöjligheter sparar vi dina uppgifter. Detta kan vara uppgifter som kontaktuppgifter, ålder, utbildning, anställningshistorik, CV, meriter och övriga uppgifter som du valt att lämna till oss. Samt bedömning/minnesanteckningar under urvalsförfarandet i rekryteringsprocessen.

Rättslig grund

Activage AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse, för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter kan vid användning av leverantörers molntjänster komma att överföras till ett tredjeland, dvs utanför EU/EES. Överföring kommer endast att ske under förutsättning av att det föreligger beslut från EU-kommissionen om förekomsten av en adekvat skyddsnivå i berört tredjeland, att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits eller att det föreligger särskilt tillstånd från tillsynsmyndigheten. För vår marknadsföring använder vi systemet ActiveCampaign, mer information om deras hantering av personuppgifter finns här.

Gallring av personuppgifterna

Du kan när som välja att avsluta prenumerationen av våra informationsbrev längst ner på ett av mailen du mottagit. Du har när som helst rätt att begära ut dina personuppgifter, samt rätt att begära att dessa raderas genom att kontakta personuppgiftsansvarige.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära ut registerutdrag om de personuppgifter som behandlas om dig samt få rättelse kring felaktiga uppgifter i våra system. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Vill du ha ett registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter alternativt återkalla ett samtycke så ska du vända dig till vår personuppgiftsansvarige med en skriftlig och undertecknad ansökan.

Skicka ansökan till kristoffer.sjoberg@activage.com eller
Activage AB
Att: Kristoffer Sjöberg
Swedenborgsgatan 42
118 27 Stockholm