fbpx
Magnus HjerpePersonlig tränare

Magnus har under de senaste sex åren arbetat som tränare i Uppsala, med ett stort fokus och intresse för den seniora gruppen.

I Uppsala har han hållit i en 60+ grupp och funnit stor glädje i att hjälpa seniorer med träning som i sin tur bidrar till både gemenskap och välmående. När han fick höra om Activage var det ett självklart steg att ta för att fokusera på seniorträning fullt ut.

På fritiden sjunger han i manskören Orphei Drängar, umgås med vänner och familj samt tränar.

Johan Smith, ActivageElisabeth de Verdier